Poprzez wycofanie bezpłatnych toreb plastikowych oraz wprowadzenie odpłatnych toreb biodegradowalnych Carrefour Polska spełnia wymagania stawiane opakowaniom ekologicznym przez jedną z Dyrektyw Komisji Europejskiej i realizuje zarazem zasadę 4R.

Zasada 4R to: 1. reduction czyli ograniczenie ilości, wymiarów i masy opakowań, 2. re-use czyli wielokrotne ich wykorzystanie, powtórne użycie, 3. recover - odzyskiwanie z nich surowców np. poprzez kompostowanie i wykorzystanie jako nawóz oraz 4. recycling - czyli powtórne ich przetwarzanie.

Rozpoczęcie przez Carrefour Polska kampanii „z miłości do środowiska" nie tylko idzie w parze z aktualnymi trendami ekologicznymi ale przede wszystkim jest realizacją europejskich wytycznych dotyczących ochrony środowiska i ma na celu budowanie świadomości ekologicznej klientów.

4 wytyczne wspomnianej dyrektywy to:

Po pierwsze: zmniejszenie masy opakowań:

  • wprowadzenie odpłatnych toreb kasowych przyczyniło się do zmniejszenia bezmyślnego zużycia toreb (gdy torby były bezpłatne, klienci brali więcej niż naprawdę potrzebowali, po miesiącu od wprowadzenia toreb, stwierdziliśmy, że ich zużycie w sklepach Carrefour w Polsce spadło o prawie 80%).

Po drugie: wielokrotne wykorzystanie:

  • torba biodegradowalna jest bardziej wytrzymała i może być kilkakrotnie wykorzystana, można ją również zastosować jako worek na śmieci na odpadki organiczne

Po trzecie: ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych:

  • torba biodegradowalna nie zawiera metali ciężkich

Po czwarte: zdatna do recyklingu:

  • Torba bidegradowalna nadaje się do wszystkich 3 znanych metod recyklingu: - może być przetworzona na kompost do nawożenia roślin, na energię, na materiał wtórny

 

Tego samego nie można powiedzieć o degradowanych torbach, które oferowane są przez inne sieci  (w odróżnieniu od biodegradowalnych, które jako jedyna w Polsce oferuje sieć Carrefour) bowiem:

  • nie spełniają wymogów ograniczenia masy
  • nie ma możliwości ich selektywnej zbiórki
  • nadają się jedynie do spalania, a spalarnia jest tylko jedna w Polsce

Stąd oczywisty jest wniosek, że torby kompostowalne nowej generacji są rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla środowiska niż inne rodzaje opakowań.

Zobacz również