Z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa w Polsce jest potrzebna?”, które zostało przeprowadzonego na zlecenie SGGW i sfinansowane przez Fundację Carrefour, wynika, że w regionie północno-wschodnim (województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie) u największej liczby dzieci stwierdzono prawidłową masę ciała. Badanie zrealizowano na potrzeby trzeciej edycji programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

 

Czy dzieci z okolic Lublina trzymają formę?

Wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”[1] wskazują, że region północno-wschodni wypada w tym zestawieniu pozytywnie na tle innych obszarów w Polsce. W regionie tym wykazano bowiem wyższą niż w pozostałych regionach naszego kraju liczbę dzieci z prawidłową wagą. Dobrą informacją jest także fakt, że w tym regionie wykazano większą liczbę dzieci uprawiających sport w czasie wolnym (w porównaniu do pozostałych obszarów objętych badaniem). Wykazano również niższą niż w innych regionach liczbę dzieci oraz ich matek, które dodają do napojów dużą ilość cukru lub miodu (2 łyżeczki lub więcej). W regionie Północno-Wschodnim rzadziej także niż na innych obszarach objętych badaniem dzieci jako przekąskę wybierają słodycze, a częściej owoce. Niepokojące jest natomiast częstsze niż w innych regionach spożywanie słonych przekąsek. Ponadto w regionie Północno-Wschodnim większy odsetek dzieci niż z innych przebadanych obszarów nie jada drugiego śniadania.

Warto dodać, że wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?” wykazały, że w skali kraju, co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Jednak nie wszędzie sytuacja ta wygląda tak samo. 

– Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

„ABC Zdrowego Żywienia” w tym roku dotrze do dzieci z Poniatowej oraz Trawnik

W tegorocznej edycji z okolic Lublina udział w zajęciach wezmą dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej oraz z Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach. Zajęcia w tych szkołach poprowadzą specjaliści z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy przybliżą dzieciom zasady zdrowego odżywiania oraz higieny przygotowywania posiłków. W zajęciach uczestniczyć będą również dzieci pochodzące ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Dzieci te wymagają szczególnej troski w zakresie prawidłowego żywienia, ponieważ ze względu na nienajlepszą sytuację ekonomiczną swoich rodzin są bardziej narażone na gorsze jakościowo odżywianie. Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia uzupełnią atrakcyjne materiały edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatów programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

– Jestem zadowolony z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”, które pokazały, że nasz region wypada dobrze na tle pozostałych. Nie mniej jednak uważam, że powinniśmy nadal podejmować wspólne wysiłki, aby umożliwiać dzieciom, a w szczególności tym z niewielkich miejscowości, dostęp do rzetelnych materiałów edukacyjnych. Jestem przekonany, że zdrowe nawyki wypracowane w dzieciństwie będą procentować do końca życia – a taki cel doskonale wypełnia program ABC Zdrowego Żywienia – powiedział dr hab. Paweł Glibowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, lokalny koordynator programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Fundacja Carrefour już po raz trzeci wspiera program „ABC Zdrowego Żywienia”

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych, które zostaną zapamiętane przez dzieci na całe życie – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów tematycznych. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla wzmocnienia uzyskanych efektów. Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, została zrealizowana w 2016 roku i była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne, które realizowane były w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze zajęć. II edycja programu została zrealizowana wspólnie z 7 ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W blisko 200 warsztatach edukacyjnych, przeprowadzonych w ramach programu, wzięło udział ponad 1000 uczniów klas czwartych i piątych, z których ponad 40% wywodziło się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. III edycja programu ponownie skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, tym razem klas drugich i trzecich. Organizatorzy szacują, że w zajęciach weźmie udział około 1700 dzieci. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, koordynowana jest przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i realizowana wspólnie z ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Poznania i Białej Podlaskiej. Fundacja Carrefour na trzy edycje programu badawczo-edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” przekazała do tej pory łącznie 579 505 euro.

 

 

[1] Badanie GfK Polonia „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna” przygotowane na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (sierpień, 2017), sfinansowane z grantu Fundacji Carrefour.

O Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka prowadząca badania naukowe i dydaktykę w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe Wydziału koncentrują się na żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach; optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń; rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności; kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności oraz szeroko pojętej edukacji żywieniowej skierowanej do różnych grup populacyjnych.

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”

W ramach projektu „ABC Zdrowego Żywienia”, na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, GfK Polonia zrealizowała ogólnopolskie badanie pt. „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”. Przeprowadzone zostało ono na próbie 800 dzieci w wieku 7-12 lat i 800 matek, w sierpniu 2017 r. Badanie sfinansowano z grantu Fundacji Carrefour.

Załączniki komunikatu

.doc

2017_11_22_„ABC Zdrowego Żywienia” dla dzieci z Poniatowej i Trawnik.docx
[ 864.8 kB ]

.pdf

2017_11_22_„ABC Zdrowego Żywienia” dla dzieci z Poniatowej i Trawnik.pdf
[ 291.1 kB ]

.pdf

o_badaniu.pdf
[ 787.6 kB ]

Warsztaty ABC Zdrowego Żywienia.JPG
[ 2.6 MB ]

Zobacz również