Z okazji Dnia Ziemi Carrefour Polska wraz z uczniami Szkół Podstawowych zorganizował akcję sadzenia drzew. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji wydarzenia „Z energią chrońmy klimat" firma promuje proekologiczne postawy oraz uczy młodych ludzi odpowiedzialności za otaczający nas świat.

W tym roku dzieci ze szkół podstawowych oraz pracownicy Carrefour, w ramach akcji „Z miłości do środowiska" i dzięki uprzejmości Lasów Państwowych posadziły sadzonki sosny, dębu i buku w trzech miastach Polski: Gdańsku, Białymstoku oraz Mińsku Mazowieckim. Pracownicy sieci, wraz z uczniami i pod czujnym okiem leśniczych posadziły blisko 3000 sadzonek drzew. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej po lesie i pogadance o przyrodzie z leśniczym, a Dzień Ziemi z Carrefour zakończyło wspólne ognisko.

Celem wspólnej akcji Carrefour z Lasami Państwowymi jest nie tylko dobra zabawa, ale także promocja ważnych postaw społecznych - dzieci uczą się od dorosłych odpowiedzialnych, ekologicznych postaw. Czynne zaangażowanie leśniczych oraz pracowników Carrefour w akcję zaszczepia w młodych ludziach świadomość poszanowania dla przyrody, dbałości o lasy i istoty czystego powietrza dla zdrowia. Zarazem uwrażliwia ich na środowiskowe aspekty życia, jak i powoduje zaangażowanie w dbałość o środowisko lokalne, a przez to stają się oni przykładem dla innych.

Carrefour Polska, realizując strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu, w 2008 roku zapoczątkował kampanię „Z miłości do środowiska", której pierwotnym celem była edukacja ekologiczna społeczeństwa zachęcająca Polaków do używania toreb wielokrotnego użytku w miejsce jednorazowych reklamówek. Teraz Carrefour rozszerza akcję o kolejne środowiskowe działania, jakim jest zwiększanie powierzchni leśnej kraju.

Carrefour Polska, realizując politykę odpowiedzialnego biznesu, angażuje się w działania prośrodowiskowe np.: prowadzenie recyklingu, utylizację odpadów i stosowanie produktów pro-ekologicznych, udział w akcji Godzina dla Ziemi czy właśnie w kampania „Z miłości do środowiska". Od 2006 roku wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia prowadzona była akcja „Carrefour Przyjacielem Lasu" w ramach której posadzonych zostało ponad 11 tysięcy drzew w różnych miasta Polski.

Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, magazynuje wodę opadową. Stąd też Carrefour, jako firma przyjazna środowisku naturalnemu i świadoma wpływu dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne, troszczy się
o zwiększenie powierzchni lasów, które będą służyć przyszłym pokoleniom.

Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie i wrażliwa na problemy środowiska podjęła również szereg konkretnych zobowiązań. W pierwszej połowie 2004 roku firma planuje wprowadzić energooszczędne oświetlenie. Z kolei do końca grudnia 2004 w sklepach Carrefour zostanie wdrożony system zarządzania energią, mierzący
i optymalizujący zużycie prądu. W tym roku firma zamierza również wyposażyć niektóre sklepy w nowoczesne meble chłodniczych, co pozwoli na znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 

Zobacz również