Jak zapewnić dzieciom nadzór podczas korzystania z Internetu? Kto pomoże im w odrabianiu prac domowych, kiedy rodzice pracują do późna? Jak zachęcić dzieci do rekreacji i gier edukacyjnych? Co zrobić, żeby nie popadły w złe towarzystwo?

Brak czasu i praca do późna, często uniemożliwiają rodzicom poświęcenie dzieciom odpowiedniej uwagi. Odpowiedzią na ten problem jest działalność świetlic Caritas, które funkcjonują w blisko 40 miastach w całej Polsce, realizując szereg przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Tego typu aktywność jest możliwa dzięki wsparciu sponsorów, do których grona zalicza się również firma Carrefour, wspierająca działalność 38 świetlic.

Z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności wynika, że 20,4% polskich dzieci ma ograniczone możliwości rozwoju (określane są na podstawie czternastu potrzeb), co spowodowane jest gł& oacute;wnie przez brak czasu rodziców. Problem ten występuje nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach na świecie, niezależnie od grupy i statusu społecznego.

Z pomocą rodzicom spieszą świetlice Caritas. W wielu miejscowościach w Polsce są jedynym miejscem gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole. W większości z nich realizowany jest program profilaktyczny dostosowany do aktualnych problemów dzieci oraz ich wieku i dojrzałości. Oprócz zajęć profilaktyczno-wychowawczych terapeuci prowadzą zajęcia pobudzające kreatywność m.in. teatr słowa i gestu, ćwiczenia twórczego myślenia, gry i zabawy logiczne, planszowe i strategiczne. Organizowane są również wyjścia na wystawy, do teatru i kina, a także zajęcia plastyczne, które uruchamiają wyobraźnię wychowanków.

- Dzięki sponsorom takim jak Carrefour Polska, opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra oraz wolontariusze, którzy bezinteresownie poświęcają im swój czas - mówi ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska - Dzieci uczą się gry na instrumentach, poznają obce kultury i języki, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, uczą się tolerancji, zaradności i radzenia sobie z codziennymi problemami. Kontakt z rówieśnikami sprawia natomiast, że dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

- Zaangażowanie w działania na rzecz świetlic Caritas wpisuje się w misję Carrefour, która ma na celu poprawę warunków życia ludzi - mówi Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska. - Jako producent i dystrybutor przede wszystkim żywności, która stanowi 75% naszych obrotów, uważamy, że nasza pomoc potrzebna jest zwłaszcza tam, gdzie prowadzimy działalność. Współpraca ta daje nam też możliwość nawiązania bliskich relacji i zaangażowania dyrektorów plac& oacute;wek handlowych Carrefour w niesienie pomocy środowiskom lokalnym oraz pozwala szybko odpowiadać na potrzeby różnych grup społecznych.

W latach 2011-2012 Carrefour koncentrował się na niesieniu pomocy świetlicom Caritas poprzez organizację dożywiania. W tym roku projekt objął 1200 dzieci w 40 miastach w Polsce. W program ten firma włączyła się, mając na uwadze potrzeby najmłodszych. Działania realizowane wspólnie z Caritas pozwalają nie tylko na ufundowanie posiłków, ale również na organizację czasu dla dzieci i młodzieży dzięki profesjonalnie prowadzonym zajęciom dydaktycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, pomoc w nauce oraz gry i zabawy z rówieśnikami.

Jak pokazują statystyki, problem ograniczonych możliwości rozwoju dotyka dzieci w wielu społeczeństwach, w różnych krajach na świecie. Tym samym działania Carrefour wpisują się w szerszy kontekst i pokazują, że istotą firmy są nie tylko sklepy, ale także udział w takich akcjach. Poprzez realizację swojej misji, sieć przyczynia się do likwidacji problemów o których mowa.

26 czerwca Carrefour Polska przy współpracy z Caritas zorganizował dla dzieci imprezę plenerową, podczas której uczyły się one gotować w wyjątkowym towarzystwie. Gościem specjalnym była Olga Bończyk - polska aktorka teatralna, filmowa i wokalistka, która w 2007 w TVP2 prowadziła program Smaczne GO!

- Jako aktorka często miałam okazję pracować z dziećmi - mówi Olga Bończyk - Dzieci uczą się szybko i w późniejszym wieku tylko szlifują swoje umiejętności. Ważne jest, żeby kształtować charakter i dobre nawyki już w młodym wieku. Dlatego właśnie świetlice Caritas są tak bardzo potrzebne - zapewniają równe szanse wszystkim dzieciom, ucząc i bawiąc jednocześnie.

 

Dodatkowe informacje:

Jerzy Nowak, tel.: 22 563 32 21, e- mail: biuroprasowe@carrefour.com

Maria Cieślikowska, Carrefour Polska: e-mail: maria_cieslikowska@carrefour.com

Zobacz również