4 października br. Carrefour Polska otrzymał zaszczytną nagrodę Ubi Caritas przyznawaną każdego roku osobom oraz instytucjom współpracującym z Caritas Polska.

Carrefour Polska, realizując program Skrzydła, od lat angażuje się w pomoc potrzebującym dzieciom. W tym roku działalność firmy została doceniona przez Caritas Polska, które przyznało sieci wyróżnienie Ubi Caritas w kategorii darczyńca roku. Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim.

Ubi Caritas to nagroda, której głównym celem jest docenienie dorobku
i promowanie osób oraz instytucji związanych z pracą Caritas  diecezjalnych i Caritas Polska. Statuetki Ubi Caritas przyznawane są raz do roku, w następujących kategoriach: darczyńca Caritas, współpraca z Caritas oraz świadectwo Caritas. Nagrodę i wyróżnienie w kategorii darczyńca i współpraca może otrzymać osoba lub instytucja spoza Caritas, w zakresie świadectwa - pracownik lub wolontariusz Caritas.

Program Skrzydła, za który Carrefour Polska otrzymał wyróżnienie, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia. Celem tej inicjatywy jest zniwelowanie różnic ekonomicznych i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez pomoc materialna i finansową. Podopieczni programu Skrzydła otrzymują wsparcie przez cały rok szkolny oraz mają sfinansowany letni wypoczynek.

Zobacz również