CARREFOUR POLSKA pierwszą siecią spożywczą w Polsce, która podpisała Kartę Różnorodnosci.

Carrefour Polska przyjął Kartę Różnorodności, której celem jest równanie szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Podejście to znajduje swoje odzwierciedlenie w stosunku do pracowników firmy, jej partnerów biznesowych oraz klientów.

Przystąpienie do grona sygnatariuszy tej międzynarodowej inicjatywy jest potwierdzeniem otwartości Carrefour na szeroko rozumianą różnorodność, przejawiającą się w równym traktowaniu wszystkich pracowników, bez względu na ich płeć, wiek, stan zdrowia, pochodzenie, wyznawaną religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, status rodzinny, styl życia czy zasady zatrudnienia.

Zapisy Karty Różnorodności realizowane są przez Spółkę poprzez program pokonywania barier, w ramach którego Carrefour umożliwia podjęcie pracy osobom z różnym wiekiem i poziomem wykształcenia, osobom niepełnosprawnym lub pozostającym długotrwale bez pracy. Pracownikom bez przygotowania zawodowego firma oferuje również naukę zawodów. Tak szerokie podejście do problematyki aktywizacji zawodowej jest odpowiedzią na bieżącą sytuację ekonomiczną i społeczną kraju.

Carrefour przełamuje również istniejące stereotypy oraz bariery komunikacyjne i  umożliwia osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. W 2006 roku jako pierwsza w Polsce sieć hipermarketów, stworzyła specjalny projekt zatrudniania osób niepełnosprawnych w swoich sklepach. Obecnie na rzecz Carrefour pracuje ponad 850 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

„Podpisując Kartę Różnorodności potwierdziliśmy działania, jakie od lat realizujemy w ramach polityki równego traktowania naszych pracowników.Zależy nam, aby wszyscy czuli się dobrze w swoim miejscu pracy, byli traktowani z szacunkiem i uwagą. Wierzymy, że różnorodność osób pracujących w Carrefour stanowi największą wartość firmy” – podsumowuje Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR, Rzecznik Prasowy e-mail: [email protected]

 

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce blisko 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 centrów handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

Załączniki komunikatu

.doc

informacja_prasowa_Carrefour_podpisał_Kartę_Różnorodności.doc
[ 779.3 kB ]

.pdf

informacja_prasowa_Carrefour_podpisał_Kartę_Różnorodności.pdf
[ 402.9 kB ]

Zobacz również