CARREFOUR POLSKA POMAGA W SOCHCZEWIE.


Hipermarket daje szansę podjęcia pracy samotnej matce.Carrefour Polska udzielił natychmiastowej pomocy materialnej oraz umożliwił podjecie pracy samotnej matce czworga dzieci, która w wyniku pożaru straciła cały swój dobytek. Działania te realizowane są w ramach prowadzonej przez firmę polityki Społecznej Odpowiedzialności.

Carrefour Polska posiadając na terenie miasta Sochaczew swój hipermarket, czuje się związany z okolicznymi mieszkańcami, a ich potrzeby są mu szczególnie bliskie.

Carrefour Polska, jako jedyna sieć spożywcza w Polsce przekazała kwotę w wysokości 10 000 zł, na zakup podstawowego wyposażenia mieszkania (kanapy, stoły, krzesła ora raz drobny sprzęt RTV/AGD), jak również zaoferowała jej podjecie pracy hipermarkecie Carrefour w Sochaczewie. Stanowisko pracy, charakteryzuje się wysoką elastycznością godzin i jest w pełni dopasowane zarówno do wykształcenia, jak i możliwości fizycznych potrzebującej Pani.

„Wierzymy, że w dzisiejszych trudnych czasach, możliwość podjęcia pracy jest rzeczą niezwykle cenną. Nie tylko ze względów ekonomicznych, jak również społecznych. Przywraca bowiem ludziom wiarę w lepsze jutro i pozwala im na bycie samodzielnym. Pomoc doraźna w postaci przekazania produktów jest niezwykle istotna, ale jeszcze ważniejsza według nas, jest pomoc, która może zmienić czyjeś życie. Nie tylko w okresie Świąt”- dodaje Konrad Szczepański Dyrektor Hipermarketu w Sochaczewie.

Zaangażowanie społeczne, w tym zaangażowanie na rzecz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, to jeden z ważniejszych obszarów dla spółki Carrefour, realizowany w ramach programów CSR. Carrefour angażuje się w inicjatywy przynoszące korzyść społeczeństwu, między innymi fundując paczki świąteczne dla podopiecznych MOPS w Sochaczewie, jak również prowadząc długoterminową współpracę z takimi partnerami jak Caritas, Banki Żywności czy Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Być bliżej klienta, bliżej potrzebujących, bliżej drugiego człowieka - to wspólny cel zespołu Carrefour.

 

Centra handlowe Carrefour Polska

Carrefour Polskawłaściciel i zarządcasieci centrów handlowych zlokalizowanych w dużych oraz średnich miastach. Cechą wspólną posiadanych obiektów jest siła marki Carrefour, która obecna jest w Polsce od ponad 16 lat. Obecnie Carrefour Polska zarządza ponad 220 000 mkw. powierzchni handlowej zlokalizowanej w kilkudziesięciu obiektach na terenie całego kraju. Carrefour Polska prowadzi również intensywne działania rekomercjalizacyjne posiadanych obiektów w połączeniu z ich częściową lub całkowitą modernizacją.

 

 

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce blisko 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 centrów handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

Załączniki komunikatu

.doc

informacja_prasowa_CARREFOUR_pomaga _ Sochaczewie.doc
[ 50.2 kB ]

.pdf

informacja_prasowa_CARREFOUR_pomaga _ Sochaczewie.pdf
[ 113.4 kB ]

Zobacz również