1200 wyprawek szkolnych ufundował Carrefour dla podopiecznych Caritas dołączając tym samym do ogólnopolskiej kampanii "Tornister pełen uśmiechów". Dodatkowo, w 18 swoich hipermarketach Carrefour przeprowadzi zbiórkę darów, aby wspomóc jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci.

Firma Carrefour podjęła decyzję o zaangażowaniu się w akcję „Tornister pełen uśmiechów” w reakcji na alarmujące dane dotyczące poziomu ub& oacute;stwa wśród najmłodszych. Według statystyk GUS, w minionym roku 10,5% dzieci żyło poniżej ustawowej granicy ubóstwa, a 4% poniżej minimum egzystencji. Celem akcji „Tornister pełen uśmiechów” jest wyposażenie w artykuły szkolne dzieci i młodzieży ze środowisk potrzebujących.

Oprócz przekazania 1200 wyprawek szkolnych podopiecznym Caritas, Carrefour zachęca też swoich klientów do przyłączenia się do akcji. W dniach 24 sierpnia – 1 września na terenie 18 hipermarketów w 14 miastach Polski prowadzona będzie zbiórka artykułów szkolnych przez wolontariuszy Caritas.

W programie finansowania przez Carrefour wyprawek szkolnych dla rodzin przebywających pod opieką Caritas, bierze udział 40 świetlic w całej Polsce. W każdej z nich ponad 30 podopiecznych otrzyma „tornister pełen uśmiechów”. Znajdą się w nim piórnik, zeszyty, zestaw geometryczny, farby, kredki i wszystko inne, czego potrzeba na drodze po wiedzę. Ponadto, dzięki wsparciu Fundacji Carrefour podopieczni tych świetlic mają codziennie zapewniane pełnowartościowe posiłki.

W 2011 roku udało nam się wspólnie z Caritas zapewnić ponad 165 422 posiłków dla 825 dzieci. Aktualnie objęliśmy pomocą dożywiania 1200 najmłodszych. Poza kontynuacją działań związanych z dożywianiem dzieci i innych wspólnych projektów z Caritas, w tym roku postanowiliśmy aktywnie wesprzeć również programTornister pełen uśmiechów– mówi Jean Anthoine, Prezes Zarządu Carrefour Polska.Z radością przekażemy artykuły szkolne podopiecznym placówek Caritas i udostępnimy nasze sklepy na zbiórkę darów.

Charakter akcji „Tornister pełen uśmiechów” doskonale współgra z misją Carrefour i celami statutowymi Fundacji Carrefour, do których należą m.in. działania na rzecz wyrównywania szans społecznych.

Jak alarmuje UNICEF, milion polskich dzieci żyje w ubóstwie, a 1,3 mln nie ma dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Co roku stoimy przed dylematem, na ile wyprawek szkolnych będzie stać Caritas, by pomóc jak największej liczbie dzieci – mówi dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Sieć świetlic jest prowadzona przez Caritas w Polsce we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, parafiami, lokalnymi organizacjami kościelnymi i szkołami. W wielu miejscowościach placówki Caritas są jedynym miejscem, gdzie najmłodsi mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole. Mają w nich zapewnioną opiekę oraz przestrzeń do odrabiania lekcji. Ze świetlic Caritas korzysta ponad 47 tysięcy dzieci w całej Polsce.

Współpraca Carrefour Polska z Caritas obejmuje szereg innych wspólnych projektów, jak np. akcja „Dożywianie z Carrefour”, na którą w samym tylko 2012 roku Carrefour przeznaczy 1,5 mln złotych. W działalność społeczną aktywnie angażują się też dyrektorzy hipermarketów, pomagając m.in. w doposażeniu i remontowaniu kuchni w świetlicach, a także organizując dla dzieci w świetlicach Dni Kuchni Francuskiej. Dzieci są także zapraszane do hipermarketów Carrefour, np. na mini warsztaty z wypieku pieczywa.

Zobacz również