Z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa w Polsce jest potrzebna?”, które zostało przeprowadzone na zlecenie SGGW i sfinansowane przez Fundację Carrefour, wynika, że w Małopolsce najmniejsza liczba dzieci ma nadwagę, w porównaniu z innymi przebadanymi rejonami. Badanie zrealizowano na potrzeby trzeciej edycji programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

Czy dzieci z Małopolski trzymają formę?

Wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”[1] wskazują, że Małopolska wypada pozytywnie na tle innych przebadanych obszarów. W regionie tym wykazano niższą liczbę dzieci z nadwagą, co może wynikać m.in. z rzadszego podjadania między posiłkami wśród przebadanej grupy mieszkającej w Małopolsce. Niepokojący jest natomiast fakt, że w Małopolsce wykazano niższą niż w innych rejonach liczbę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, co może wskazywać na niższą aktywność fizyczną i w przyszłości, prowadzić do rozwoju wielu chorób, w tym otyłości. Warto dodać, że wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?” wykazały, że w skali kraju, co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Jednak nie wszędzie sytuacja ta wygląda tak samo.

 – Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

„ABC Zdrowego Żywienia” w tym roku dotrze do dzieci z Brzeska i Rząski

W tegorocznej edycji z regionu Małopolski udział w zajęciach wezmą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza z Brzeska oraz Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz z Rząski. Zajęcia w tych szkołach poprowadzą specjaliści z Wydziału Technologii Żywności, Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, jednostki będącej od początku partnerem w realizacji programu. Pracownicy z tego Wydziału przybliżą dzieciom zasady zdrowego odżywienia oraz higieny. W zajęciach uczestniczyć będą dzieci również pochodzące ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej, które często wymagają szczególnej troski w zakresie prawidłowego żywienia. Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia uzupełnią atrakcyjne materiały edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatów programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Wyniki badań zrealizowanych podczas przygotowań do trzeciej edycji ujawniły kilka bardzo pozytywnych trendów – przede wszystkim niższą niż w innych regionach liczbę dzieci z nadwagą. Bardzo cieszy mnie ten fakt. Mam nadzieję, że nasz program chociaż w niewielkim stopniu się do tego przyczynił. Widząc tę pozytywną tendencję wierzę, że odbędą się kolejne edycje „ABC Zdrowego Żywienia”. Zauważalna jest potrzeba rozszerzenia działań edukacyjnych na coraz większą grupę odbiorców. Cieszę się, że w tej edycji z warsztatów mogą korzystać już nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także dzieci z mniejszych małopolskich miejscowości – powiedziała prof. dr hab. Teresa Leszczyńska, Kierownik Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, lokalny koordynator programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Fundacja Carrefour już po raz trzeci wspiera program „ABC Zdrowego Żywienia”

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Region Małopolski jest nam szczególnie bliski, gdyż mamy tutaj dużo sklepów Carrefour, a także prowadzimy szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia, np. w październiku byliśmy sponsorem dwóch krakowskich biegów: 11. PZU Biegu Trzech Kopców oraz 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów tematycznych. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla wzmocnienia uzyskanych efektów. Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, została zrealizowana w 2016 roku i była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne, które realizowane były w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze zajęć. II edycja programu została zrealizowana wspólnie z 7 ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W blisko 200 warsztatach edukacyjnych, przeprowadzonych w ramach programu, wzięło udział ponad 1000 uczniów klas czwartych i piątych, z których ponad 40% wywodziło się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. III edycja programu ponownie skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, tym razem klas drugich i trzecich. Organizatorzy szacują, że w zajęciach weźmie udział około 1700 dzieci. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, koordynowana jest przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i realizowana wspólnie z ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Poznania i Białej Podlaskiej. Fundacja Carrefour na trzy edycje programu badawczo-edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” przekazała do tej pory łącznie 579 505 euro.

 

[1] Badanie GfK Polonia „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna” przygotowane na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (sierpień, 2017), sfinansowane z grantu Fundacji Carrefour.

O Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka prowadząca badania naukowe i dydaktykę w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe Wydziału koncentrują się na żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach; optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń; rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności; kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności oraz szeroko pojętej edukacji żywieniowej skierowanej do różnych grup populacyjnych.

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”

W ramach projektu „ABC Zdrowego Żywienia”, na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, GfK Polonia zrealizowała ogólnopolskie badanie pt. „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”. Przeprowadzone zostało ono na próbie 800 dzieci w wieku 7-12 lat i 800 matek, w sierpniu 2017 r. Badanie sfinansowano z grantu Fundacji Carrefour.

Załączniki komunikatu

Warsztaty ABC Zdrowego Żywienia.jpg
[ 4.3 MB ]

.doc

2017 _11_20_ABC Zdrowego Żywienia_Czy Małopolska skutecznie walczy z otyłością.docx
[ 866.3 kB ]

.pdf

2017 _11_20_ABC Zdrowego Żywienia_Czy Małopolska skutecznie walczy z otyłością.pdf
[ 293.1 kB ]

.pdf

O badaniu.pdf
[ 789.6 kB ]

Zobacz również