Z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa w Polsce jest potrzebna?”, które zostało przeprowadzone na zlecenie SGGW i sfinansowane przez Fundację Carrefour, wynika, że w centralnym regionie Polski częściej niż w innych regionach stwierdza się prawidłową masę ciała. Badanie zrealizowano na potrzeby trzeciej edycji programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

Czy dzieci z Mazowsza trzymają formę?

Wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”[1] wskazują, że w centralnej części Polski częściej niż w innych regionach dzieci jako przekąskę wybierają produkty mleczne – to dobry nawyk żywieniowy. Poza tym dzieci z tego obszaru częściej niż w innych regionach uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. W regionie tym szczególną uwagę należy zwrócić na regularność posiłków, a zwłaszcza spożywanie śniadań i obiadów przez dzieci – w tym regionie posiłki te pomijane są częściej niż w innych częściach Polski.

Warto dodać, że wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?” wykazały, że w skali kraju, co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Jednak nie wszędzie sytuacja ta wygląda tak samo.

 – Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

 „ABC Zdrowego Żywienia” w rejonie centralnym dotrze do dzieci z Baboszewa, Grodziska Mazowieckiego i Młochowa

W tegorocznej edycji z regionu Mazowsza udział w zajęciach wezmą dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej w Młochowie. Zajęcia w tych szkołach prowadzą specjaliści z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednostki będącej od początku koordynatorem i głównym wykonawcą tego programu. Pracownicy wydziału przybliżają dzieciom zasady zdrowego odżywienia oraz higieny przygotowywania posiłków. W zajęciach uczestniczyć będą również dzieci pochodzące ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Dzieci te wymagają szczególnej troski w zakresie prawidłowego żywienia, ponieważ ze względu na nienajlepszą sytuację ekonomiczną swoich rodzin są bardziej narażone na gorsze jakościowo odżywianie. Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych głównie z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do dobrych programów edukacyjnych, przygotowanych przez specjalistów ze środowiska akademickiego. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia uzupełnią atrakcyjne materiały edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatów programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

– To już trzecia edycja programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”, którą udało się nam zrealizować. Koncepcja tej inicjatywy powstała na naszym wydziale i rozwijała się z każdą kolejną odsłoną. Cieszę się, że w tym roku udało nam się przeprowadzić badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”, które zwróciło szczególną uwagę na wciąż nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci i ich rodzin oraz konieczność wprowadzenia zmian w sposobie żywienia polskich rodzin. Myślę, że badanie stanowić będzie także świetną bazę do wskazania priorytetów edukacyjnych w kolejnych latach funkcjonowania projektupowiedziała dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

 Fundacja Carrefour już po raz trzeci wspiera program „ABC Zdrowego Żywienia”

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mam nadzieję, że nasze działania pozwolą nauczyć dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, które zostaną zapamiętane przez nie na całe życie – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów tematycznych. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla wzmocnienia uzyskanych efektów. Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, została zrealizowana w 2016 roku i była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne, które realizowane były w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze zajęć. II edycja programu została zrealizowana wspólnie z 7 ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W blisko 200 warsztatach edukacyjnych, przeprowadzonych w ramach programu, wzięło udział ponad 1000 uczniów klas czwartych i piątych, z których ponad 40% wywodziło się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. III edycja programu ponownie skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, tym razem klas drugich i trzecich. Organizatorzy szacują, że w zajęciach weźmie udział około 1700 dzieci. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, koordynowana jest przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i realizowana wspólnie z ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Poznania i Białej Podlaskiej. Fundacja Carrefour na trzy edycje programu badawczo-edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” przekazała do tej pory łącznie 579 505 euro.

 

[1] Badanie GfK Polonia „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna” przygotowane na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (sierpień, 2017), sfinansowane z grantu Fundacji Carrefour.

O Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka prowadząca badania naukowe i dydaktykę w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe Wydziału koncentrują się na żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach; optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń; rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności; kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności oraz szeroko pojętej edukacji żywieniowej skierowanej do różnych grup populacyjnych.

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, światowy lider i referencyjna sieć branży detalicznej, posiada ponad 12 000 sklepów i e-sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour jest multilokalną, multiformatową i omnikanałową grupą handlową, zatrudniającą ponad 384 000 osób na całym świecie i generującą sprzedaż w wysokości 103,7 miliarda euro w 2016 roku. Każdego dnia 13 milionów klientów na całym świecie odwiedza sklepy Carrefour, których wyróżnikiem jest jakość i zaangażowanie w zrównoważony handel.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”

W ramach projektu „ABC Zdrowego Żywienia”, na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, GfK Polonia zrealizowała ogólnopolskie badanie pt. „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”. Przeprowadzone zostało ono na próbie 800 dzieci w wieku 7-12 lat i 800 matek, w sierpniu 2017 r. Badanie sfinansowano z grantu Fundacji Carrefour. 

Załączniki komunikatu

.doc

2017_12_05_Czy Mazowsze skutecznie walczy z otyłością.docx
[ 865,1 kB ]

.pdf

2017_12_05_Czy Mazowsze skutecznie walczy z otyłością.pdf
[ 290,4 kB ]

.pdf

o_badaniu.pdf
[ 787,6 kB ]

Warsztaty ABC Zdrowego Żywienia.jpg
[ 4,3 MB ]

Zobacz również