Carrefour kontynuuje swoje wsparcie dla rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego. Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Wsparcie projektu jest ważnym element strategii Transformacji Żywieniowej, której priorytetem jest demokratyzacja żywności ekologicznej oraz odpowiedzią na projekt zrównoważonego systemu żywnościowego „Farm to Fork” Unii Europejskiej.

Niskie ceny sprzedaży płodów, rosnące koszty produkcji czy niekorzystne warunki atmosferyczne to tylko nieliczne problemy z jakimi na co dzień borykają się polscy rolnicy. Według autorów raportu "Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej" największym problemem polskiego rolnictwa są mało dochodowe gospodarstwa rolne - ponad 1,2 mln nie zapewnia dochodów na poziomie satysfakcjonującym właścicieli. Jednym z najuboższych rejonów w Unii Europejskiej jest południowo-wschodnia część Polski, gdzie pomimo możliwości rolnych tereny nie są w pełni wykorzystywane - udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej na terenie tego regionu wynosi aż̇ 65%. Ponad połowa z nich może być́ przeznaczona pod uprawy ekologiczne, dlatego też rozwój rolnictwa ekologicznego staje się naturalnym kierunkiem rozwoju dla tego regionu.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Ideą programu jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, z czego rozwiązaniem jest wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych. Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską.  Program skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń́ programu wśród większej ilości rolników.

Demokratyzacja produktów ekologicznych, czyli produktów wytwarzanych bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin lub antybiotyków jest jednym z najważniejszych elementów strategii transformacji żywności dla Carrefour Polska – podkreśla Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska. Częścią działań mających na celu demokratyzację produktów bio jest wspieranie rolników w procesie konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Dlatego też Carrefour podziela główne założenia programu „Spichlerz Zdrowia”. Monitorując jego przebieg oraz zapewniając wsparcie finansowe i merytoryczne, chcemy wspierać rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego i tym samym wyjść naprzeciw założeniom nowej strategii Unii Europejskiej „Farm to Fork” oraz inspirować branżę handlową do podejmowania podobnych działań na rzecz ekologicznego rolnictwa w naszym kraju – dodaje Justyna Orzeł.

Podkarpacie od zawsze związane jest z rolnictwem oraz hodowlą. W dużej części regionu od wieków zajmowano się m.in. hodowlą bydła, którą w ostatnich 20 latach niestety powszechnie zaprzestano. Sytuacja rolników i hodowców z południowo-wschodniej części kraju jest wyjątkowo trudna. Małe rodzinne gospodarstwa w drapieżnej strategii przemysłowego rolnictwa mają jeden wybór – przekształcić się w ekologiczne, w innym wypadku mogą zostać wyeliminowanymi z rynku, co jeszcze bardzie pogorszy sytuację ich dotychczasowych właścicieli. Odpowiedzią na ten problem jest projekt „Spichlerz Zdrowia”, który pomaga rolnikom w konwersji ich gospodarstw na ekologiczne, zapewniając wsparcie zarówno merytoryczne, jak i praktycznemówi Kazimierz Jaworski, koordynator projektu „Spichlerz Zdrowia”.

Nowy grant Fundacji Carrefour wpisuje się również w najnowszą strategię Unii Europejskiej "od pola do stołu” (ang. Farm to Fork) wdrażaną w celu osiągnięcia lepszej równowagi między przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością biologiczną. Jednym z jej głównych filarów jest zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, a także znaczące zwiększenie udziału produkcji ekologicznej, która musi być prowadzona na co najmniej 25% powierzchni wszystkich użytków rolnych Wspólnoty.

Carrefour wraz z Fundacją Carrefour od wielu lat wspierają rolnictwo ekologiczne w Polsce. Od 2018 roku Fundacja Carrefour przekazała Fundacji AgriNatura i Społecznemu Instytutowi Ekologicznemu prawie 800 000 zł na realizację projektów „Demokratyzacja BIO” oraz „GO Agri BIO”. Wyniki przekazanego wsparcia zaobserwowano już w 2019 r. - rolnicy, którzy otrzymali dotację rozwinęli swoje gospodarstwa i wyprodukowali do 200% więcej ekologicznych warzyw niż w poprzednim roku. Carrefour Polska jest również członkiem-założycielem Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, której celem jest podejmowanie inicjatyw wzmacniających potencjał rolnictwa i przetwórstwa, a także rozwój rynku ekologicznego w Polsce. Członkami założycielami Koalicji są także: Polska Izba Żywności Organicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie oraz Stowarzyszenie EKOŁAN. Inicjatywa powstała pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie i wygenerował w 2019 roku sprzedaż w wysokości 80,7 miliarda euro. Grupa liczy ponad 325 000 pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.

 

O Fundacji Carrefour

Założona w 2000 roku Fundacja Carrefour wypełnia misję powszechnego zainteresowania we Francji i na świecie na rzecz solidarnej transformacji żywieniowej. Jej zaangażowanie opiera się na 3 filarach: zrównoważonym i społecznie świadomym rolnictwie, solidarnym przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności oraz zaangażowaniu obywateli. Dzięki rocznemu budżetowi w wysokości 6,75 mln euro Fundacja wsparła w 2019 roku 73 projekty i tym samym tysiące osób w 9 krajach, w których działa Grupa.

Załączniki komunikatu

dolina strugu spichlerz zdrowia.jpeg
[ 6.7 kB ]

Projekt Spichlerz Zdrowia Doliny Strugu.png
[ 2.9 MB ]

.doc

2020.06.19_Fundacja Carrefour przekazuje ponad 800 tysięcy złotych na rozwój hodowli bydła ekologi
[ 43.4 kB ]

.pdf

2020.06.19_Fundacja Carrefour przekazuje ponad 800 tysięcy złotych na rozwój hodowli bydła ekologi
[ 107.9 kB ]

Zobacz również