Fundacja Carrefour przekazała Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie grant na realizację ogólnopolskiego programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, który skierowany jest do matek, kobiet w ciąży i personelu placówek powiązanych z tymi grupami. Wsparcie projektu, którego celem edukacyjnym jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie żywności ekologicznej, jest ważnym elementem realizowanej przez Carrefour strategii transformacji żywieniowej.

Demokratyzacja bio, czyli popularyzowanie żywności ekologicznej, to jedno z największych zadań, które w ramach strategii transformacji żywieniowej postawił przed sobą Carrefour. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat żywności eko oraz stymulowanie rozwoju polskiego rynku bio są dla sieci priorytetowymi inicjatywami w tym obszarze. Carrefour podejmuje się ich realizacji samodzielnie oraz we współpracy z partnerami. Fundacja Carrefour zdecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na realizację ogólnopolskiego programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, którego celem jest edukowanie na temat żywności ekologicznej i jej znaczenia w codziennej diecie kobiet w ciąży, matek dzieci do lat 6, a także m.in. nauczycielek żłobkowych i przedszkolnych, czy pielęgniarek i lekarek prowadzących szkoły rodzenia z terenu Polski wschodniej.

- Założeniem realizowanej przez Carrefour strategii transformacji żywieniowej i demokratyzacji bio jest pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych. Nie będzie to jednak możliwe zarówno bez inicjatyw stymulujących rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce, jak również edukowania społeczeństwa w tym zakresiemówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Carrefour podziela idee leżące u podstaw programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, czyli konieczność działań na rzecz wzrostu wiedzy na temat żywności ekologicznej. Zapewniając wsparcie finansowe od Fundacji Carrefour jesteśmy również przekonani o niezbędności objęcia projektem kobiet w ciąży i młodych matek.

Program „BIO dla Mamy i Dziecka” potrwa do kwietnia 2021 i zakłada przeprowadzenie warsztatów na temat żywności ekologicznej dla kobiet w ciąży, młodych matek, personelu placówek sprawujących opiekę nad nimi oraz dziećmi. Warsztaty odbędą się w Warszawie oraz w miastach Polski wschodniej: Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Białej Podlaskiej, Siedlcach i Wyszkowie. W każdym z miast przewidzianych jest kilka warsztatów – w szkołach rodzenia, żłobkach, przedszkolach - dzięki czemu będzie mogło wziąć w nich udział ponad 1000 uczestniczek. Zostaną one wyposażone w materiały edukacyjne dotyczące m.in. wpływu żywności ekologicznej na zdrowie matek i dzieci, zasad komponowania posiłków, umiejętności analizowania etykiet czy prawidłowego rozpoznawania produktów ekologicznych. Jest to szczególnie ważne, gdyż badania z lat 2015-2018 wskazują, że świadomość ekologiczna mieszkańców Polski wschodniej jest niższa niż w centralnych i zachodnich regionach kraju. Ponadto, produkty ekologiczne są w nich mniej dostępne.

Wskazywane przez ekspertów luki na rynku żywności ekologicznej dotyczą m.in. braku szerokiej kampanii informującej o ekologicznej produkcji i wyjaśniającej istotę certyfikacji oraz niewystarczającej edukacji w szkołach i przedszkolach.

- Większość badań wykazuje niski poziom wiedzy o żywności ekologicznej w polskim społeczeństwie. Dotyczy to także młodych kobiet posiadających małe dzieci, dla których prawidłowe żywienie ma szczególne znaczenie. Wskazuje to na potrzebę objęcia kobiet ciężarnych i młodych matek edukacją ekologiczną i żywieniową mówi prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, koordynator projektu „BIO dla Mamy i Dziecka”. Oczekujemy, że nasz projekt będzie miał pozytywny wpływ na świadomość ekologiczną matek i ich dzieci oraz na większy udział żywności ekologicznej w diecie osób objętych projektem.

Celem równoległym projektu „BIO dla Mamy i Dziecka” jest wprowadzenie produktów ekologicznych do codziennego jadłospisu przedszkoli czy żłobków objętych projektem. Placówki uczestniczące w projekcie otrzymają mini granty na zakup produktów ekologicznych do wykorzystania podczas przygotowywania posiłków dla podopiecznych.

Równocześnie kobiety w ciąży oraz matki dzieci do lat 6 w całej Polsce będą mogły korzystać z bazy wiedzy przygotowanej przez SGGW, dzięki portalowi internetowemu, który powstanie w trakcie trwania projektu. Zostaną również przeprowadzone badania naukowe, których celem jest m.in. zbadanie świadomości ekologicznej w grupie objętej projektem, a także ocena udziału żywności ekologicznej w diecie.

Fundacja Carrefour już po raz kolejny udziela wsparcia inicjatywom stymulującym rozwój polskiego rynku żywności ekologicznej. W 2018 r. Carrefour przeznaczył blisko 800 000zł na pomoc rolnikom chcącym rozwijać produkcję bio, zainicjował utworzenie Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, zorganizował międzynarodowy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360 i rozwija projekt „Prosto z polskiej wsi”, realizowany wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt „BIO dla Mamy i Dziecka” objęty został patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpartnerami projektu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy – zaangażowana w przeprowadzanie warsztatów - oraz HiPP Polska – zaangażowany w powstaniu portalu.

Grupa Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów
w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie i wygenerował w 2018 roku sprzedaż w wysokości 84,9 miliarda euro. Grupa liczy ponad 360 000 pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.

Załączniki komunikatu

.pdf

2019_10_29_Carrefour wspiera podnoszenie świadomości żywieniowej_BIO dla Mamy i Dziecka.pdf
[ 332.7 kB ]

.doc

2019_10_29_Carrefour wspiera podnoszenie świadomości żywieniowej_BIO dla Mamy i Dziecka.doc
[ 157.7 kB ]

Zobacz również