W dniu dzisiejszym sieć Carrefour Polska podpisała „Polski Pakt Plastikowy. Jest on kontynuacją zapoczątkowanej w 2019 roku inicjatywy „Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych”, którego Carrefour Polska -  jako pierwsza sieć wielkiej dystrybucji - była sygnatariuszem. Pakt wyznacza proekologiczne cele dla całej branży FMCG oraz znacząco wpłynie na redukcję produkowanego przez nią plastiku.

Wspólne cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego zostały ogłoszone 10 września br. podczas konferencji transmitowanej online. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego.

Carrefour ma świadomość jak silnie plastik wpływa na degradację środowiska, dlatego też prowadzi aktywne działania proekologiczne, mające na celu jego redukcję w wykorzystywanych opakowaniach jednorazowych oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych. Nasza sieć angażuje się także w wiele inicjatyw sektorowych i ogólnopolskich realizowanych z partnerami zewnętrznymi, aby jeszcze skuteczniej realizować swoje cele środowiskowe oraz  zachęcać swoich klientów i dostawców do coraz pełniejszego uczestniczenia w idei Zero Waste oraz realizacji idei obiegu zamkniętego - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Mapa drogowa proponowana przez Polski Pakt Plastikowy, współtworzony przez Carrefour Polska, zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

  • Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  • Drugi obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.
  • Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%
  • a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.
  • Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów.

W dniu inauguracji Polski Pakt oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. W kolejnych latach członkowie Paktu będą promować rozwiązania, którym przyświeca realizacja celów i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Elementem budującym wiarygodność Paktu jest jego realny wpływ na zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku poprzez stopniowe osiąganie wspólnych celów strategicznych. Narzędziem weryfikacji prac Paktu będzie raport roczny z postępu realizacji celów. Ogłoszenie pierwszego raportu, obejmującego efekty prac za rok 2020, planowane jest na II kw. 2021 roku.

Oprócz angażowania się w inicjatywy proekologiczne wspólnie z partnerami, sieć wdraża własne praktyki w ramach strategii opakowaniowej Carrefour. Wspiera dostawców  w realizacji odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu oraz oferuje klientom możliwość przyłączania się do organizowanych akcji w myśl idei Less Waste.

W 2018 roku Grupa Carrefour zobowiązała się w ramach polityki opakowań do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Główne cele wyznaczone w tym obszarze to: wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania – cel w pełni pokrywający się z założeniami Polskiego Paktu Plastikowego – a  także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2025 roku o 5% w porównaniu z 2017 r.

Działania sieci są realizowane wielotorowo: W 2019 roku w Carrefour Polska ograniczyło masę tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu o 5,1 ton. Co więcej do 2025 roku sieć chce zredukować wagę opakowań z tworzyw sztucznych o kolejne 300 ton. Sieć umożliwia zakup produktów w opakowaniach biodegradowalnych. Daje swoim klientom, jako pierwsza sieć w Polsce, możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań wielokrotnego użytku oraz kawy do własnego kubka.

W ramach działań w kierunku zmiany modelu gospodarki opakowaniami z tworzyw sztucznych na model gospodarki obiegu zamkniętego, Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiła do Paktu na rzecz Zrównoważonych Tworzyw Sztucznych - inicjatywy prowadzonej w ramach Kampanii 17 Celów. Działania podejmowane w ramach strategii opakowaniowej Carrefour 2022 są również elementem globalnej kampanii sieci - Act For Food. Stanowi ona odpowiedź na światowe problemy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, pochodzeniem produktów oraz spełnieniem oczekiwań klientów.

O Carrefour   

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie
i wygenerował w 2018 roku sprzedaż w wysokości 84,9 miliarda euro. Grupa liczy ponad 360 000 pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.

O Kampanii 17 celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji oraz jest przykładem tego, jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jednym z projektów jest powołanie Polskiego Paktu Plastikowego. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu: https://kampania17celow.pl/

O Fundacji Ellen MacArthur

Fundacja Ellen MacArthur powstała w 2010 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zmiany podejścia, przeprojektowania i budowania pozytywnej przyszłości w oparciu o ideę gospodarki obiegu zamkniętego, wspomagając organizacje w szybszym przejściu na jej model. Więcej informacji pod poniższym linkiem: http://www.ellenmacarthurfoundation

Załączniki komunikatu

.doc

20202_09_10_Sieć Carrefour Polska sygnatariuszem zawiązanego dziś Polskiego Paktu Plastikowego.docx
[ 54.6 kB ]

.pdf

20202_09_10_Sieć Carrefour Polska sygnatariuszem zawiązanego dziś Polskiego Paktu Plastikowego.pdf
[ 532.9 kB ]

PPP-logo.jpg
[ 110.9 kB ]

Zobacz również