Kolonie letnie w ramach programu Skrzydła z Carrefour

W ramach programu Skrzydła z Carrefour, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z najuboższych rodzin oraz zapewnienie im letniego wypoczynku, Caritas Polska zorganizowała kolonie dla 800 dzieci z całego kraju.

 

Dla części uczestników był to pierwszy w życiu wyjazd wakacyjny. Dzieci spędzały czas nad morzem oraz w górach, zapoznając się z lokalną kulturą i specyfiką regionu. Pod okiem specjalistów uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych: wycieczkach krajoznawczych, wizytach
w muzeach i centrach nauki oraz warsztatach literackich. Profesjonalna kadra nauczycielska dbała również o rozwój fizyczny dzieci, umieszczając w programie wyjazdu zajęcia sportowe, rekreacyjne a także lekcje pływania. Celem programu jest nie tylko rozw& oacute;j zdolności edukacyjnych podopiecznych, ale również ich umiejętności interpersonalnych. Dużą wagę przykłada się do budowania relacji koleżeńskich pomiędzy uczestnikami, nauki wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dzięki programowi Skrzydła z Carrefour, dzieci mogą poznać rówieśników z innych części Polski i zawrzeć nowe, często długotrwałe przyjaźnie.

„Program Skrzydła z Carrefour przynosi wyraźne pozytywne efekty dla dzieci oraz rodzin w nim uczestniczących. Odnosi się to zarówno do materialnego wymiaru pomocy, który przynosi ulgę domowym budżetom (np. dzięki dofinansowaniu wyprawek szkolnych czy organizowaniu letniego wypoczynku), jak i przede wszystkim do wymiaru rozwojowego. Program nastawiony jest na działania długofalowe, zapewniana pomoc ma charakter kompleksowy i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci” – ocenia ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Program jest również pozytywnie oceniany przez szkolnych pedagogów. Przeprowadzone przez nich obserwacje wskazują na wzrost aktywności w czasie lekcji i poprawę wyników w nauce dzieci objętych programem. Co więcej, zaznaczają, że wakacyjne wyjazdy połączone
z zajęciami edukacyjnymi pomagają dzieciom budować poczucie własnej wartości, ułatwiają inicjowanie kontaktów z rówieśnikami, przez co przyczyniają się do poprawy wyników szkolnych oraz przyjaznego postrzegania środowiska szkolnego.

„Carrefour jest firmą świadomą odpowiedzialności, jaką ponosi wobec społeczeństwa. Dlatego też nie ograniczamy się jedynie do zorganizowanych działań wakacyjnych czy przekazania dzieciom przyborów szkolnych. Pracownicy spontanicznie angażują się w projekt, organizując wycieczki w okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka. Dodatkowo dyrektorzy hipermarketów
w poszczególnych miastach, są w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas i organizują
z dziećmi objętymi przez nas opieką regularne spotkania czy wyjścia do kina” – dodaje Maria Cieślikowska, Dyrektor ds. Komunikacji i PR Carrefour.

Carrefour współpracuje z Caritas Polska od 2007 r. wspierając program Skrzydła. W roku 2004/2010 firma Carrefour Polska przeznaczyła na kontynuację programu Caritas Skrzydła blisko 2 miliony złotych.  Dzięki temu 810 dzieci z całej Polski mogło otrzymać stypendium przez 10 miesięcy nauki oraz wakacyjny wypoczynek. Pomoc, którą podopieczni programu Skrzydła otrzymują od 2007  roku od Grupy Carrefour ma na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych. Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, kt& oacute;rzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi czy dofinansowania do wycieczek szkolnych.

 

 

Dodatkowe informacje:

Maria Cieślikowska, Carrefour Polska, tel.: 22 517 23 21, e-mail: [email protected]

Tomasz Pietrzyk, Ciszewski Public Relations, tel.: 22 563 32 21, e-mail: [email protected]

 

Zobacz również