Oświadczenie firmy Carrefour

W związku ze zmianą organizacji pracy oraz kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, która miała miejsce w sklepie Carrefour Market przy ul. Andersa 4 w Lublinie pomiędzy 12 a 16 lipca br., pragniemy przekazać otrzymane wyniki oraz jednoznacznie odnieść się do faktu istnienia czerwonych punktów we wszystkich sklepach Carrefour.

Chcielibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że czerwony punkt jest wyłącznie miejscem,
w którym  odbywają się codzienne briefingi dla zespołów i jest wprowadzany we wszystkich hipermarketach sieci od grudnia 2004 r. oraz supermarketach od lipca 2010 r. Jest to jeden
z elementów nowego sytemu organizacji pracy sklepu. W żadnym wypadku nie jest to miejsce,
w którym pracownicy oczekują na pozwolenie od przełożonego na pójście na przerwę lub do toalety.

Nadmieniamy, że wspomniany program zmiany organizacji pracy jest wprowadzany
po uzyskaniu aprobaty Rady Pracowniczej reprezentującej pracowników Carrefour Polska
i w porozumieniu ze Związkami zawodowymi NSZZ „Solidarność”, które nie zgłosiły żadnych uwag do nowego programu.

W odniesieniu do pojawiających się sprzecznych i często nieprawdziwych informacji na ten temat, pragniemy raz jeszcze jednoznacznie podkreślić, że:

  • Wspomniana czerwona kropka jest tylko i wyłącznie miejscem codziennych briefingów dyrektora/kierownika sklepu z pracownikami.
  • W żadnym wypadku, nie jest to miejsce, w którym pracownicy oczekują na pozwolenie
  • od przełożonego na pójście na przerwę lub do toalety.
  • Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy w takich celach (przerwa, toaleta), odbywa się na dotychczasowych, sprawdzonych i dogodnych dla wszystkich zasadach. Nie zostały
  • tu wprowadzone żadne zmiany.
  • W celu wyjścia na przerwę lub do toalety pracownik jedynie informuje o tym przełożonego. Nie musi prosić o zgodę. Informowanie przełożonego o opuszczeniu stanowiska pracy,
  • ma na celu ustanowienie zastępstwa, a także zapewnienie bezpieczeństwa (w przypadku pożaru, ewakuacji pracowników, etc.).

 

Pragniemy podkreślić, że informacje rozpowszechniane w jednym z portali społecznościowych, które mówią o tym, że niewłaściwe zrozumienie zasad dotyczących funkcjonowania nowego programu organizacji pracy miało miejsce w innych miastach, są daleko idącą nadinterpretacją i uderzają w dobre imię Carrefour Polska. Artykuły prasowe na które powołują się osoby rozpowszechniające tę informację w portalu społecznościowym, mówią jedynie o tym,
że na terenie sklepów Carrefour w całej Polsce, znajdują się czerwone kropki, które są jednym
z elementów nowego programu organizacji pracy. Wielu dziennikarzy, którzy zainteresowali się
tą sprawą, sprawdziło w swoich miastach jak działa nowy system i do czego służy czerwony punkt. Nigdzie, poza wspomnianym sklepem w Lublinie, nie znaleziono żadnych nieprawidłowości.

Chcielibyśmy wyjaśnić także, że pracownicy hali sprzedaży nie mają do swojej dyspozycji biur, ani sal konferencyjnych. Spotkania zespołów pracowników (w dużych sklepach takie zespoły liczą kilkadziesiąt osób), są przeprowadzane w miejscu ich pracy, czyli w wyznaczonym miejscu
na terenie hali sprzedaży. W nowej organizacji pracy w niektórych sklepach są to czerwone kropki lub inne znaki graficzne. Spotkania tego typu można porównać do, np.: narad redakcyjnych czy spotkań pracowników dużych korporacji, które odbywają się przecież także w wyznaczonym miejscu ich pracy.

Nieprawidłowe zrozumienie funkcjonowania nowej organizacji pracy miało miejsce tylko
w jednym sklepie w Lublinie, w pierwszych trzech dniach od wprowadzenia programu. Natychmiast jednak po doniesieniu prasowym, Carrefour podjął stosowne kroki korygujące, o czy informowaliśmy w oświadczeniu z dnia 8 lipca br. Z uwagi na incydentalny charakter zdarzenia w sklepie w Lublinie, chcemy podkreślić raz jeszcze, że opisywane zdarzenia w tym sklepie, nie stanowią absolutnie żadnej reguły w sklepach Carrefour, a panujące w firmie zasady nie mają na celu ograniczania swobód pracowniczych, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa i lepszej organizacji pracy.

Carrefour Polska pragnie podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się sprawą,  w celu jej wyjaśnienia, ponieważ – m.in. w ten sposób - możemy podjąć działania służące zarówno pracownikom jak i klientom naszej sieci.

 

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Zakresem kontroli PIP objęto zagadnienia prawa pracy dotyczące czasu pracy osób zatrudnionych w sklepie w Lublinie, a także przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego relacji interpersonalnych panujących pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a przełożonymi
w aspekcie występowania zjawisk mogących nosić znamiona mobbingu lub nierównego traktowania.

            Raport Państwowej Inspekcji Pracy, jednoznacznie potwierdził, że opisane w Dzienniku Wschodnim nieprawidłowości miały charakter incydentalny i miały miejsce tylko w pierwszych dniach obowiązywania nowego projektu organizacji pracy w jednej placówce handlowej na terenie Lublina. W momencie kontroli, wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie zostały już wyjaśnione
i skorygowane, a kierownictwo i pracownicy w/w sklepu, przeszli pełne szkolenie w tym zakresie.

Omawiany raport PIP informuje m.in., że: „Z zebranych informacji wynika, iż na dzień kontroli 16.07.2010, spotkania w okolicy czerwonego punktu odbywają się w markecie, w sprawach związanych z pracą (briefingi, przekazanie zmian, odbieranie poleceń), brak jest natomiast obowiązku spotkania „na kropce” z przełożonym w celu uzyskania zgody na przerwę w pracy”.

 

Wszystkie osoby, które chciałyby zweryfikować sytuację, i dowiedzieć się więcej, zachęcamy do skontaktowania się z Państwową Inspekcją Pracy bądź przedstawicielami Rad Pracowniczych, bądź związkami zawodowymi NSZZ Solidarność w Carrefour, które reprezentują naszych pracowników. Dział komunikacji Carrefour jest także do Państwa dyspozycji.

 

Dyrekcja Carrefour Polska

Zobacz również