Uprzejmie wyjaśniamy, iż pojawienie się w niektórych sklepach specjalnie oznaczonych miejsc, za pomocą czerwonego punktu, jest jednym z elementów nowego projektu organizacji pracy. Projekt ten od pół roku jest wprowadzany do hipermarketów oraz od 5 lipca do supermarketów naszej sieci.

Chcielibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że czerwony punkt jest wyłącznie miejscem, w którym  odbywają się codzienne briefingi dla zespołów. Kierownicy spotykają się ze swoim zespołem o określonej godzinie i omawiają podział obowiązków oraz zadań na najbliższy dzień. W żadnym wypadku, nie jest to miejsce, w którym pracownicy oczekują na pozwolenie od przełożonego na pójście na przerwę.

System organizacji pracy w Carrefour, jak każdy tego typu system w dużych firmach, wymaga informowania przełożonego o oddaleniu się z miejsca pracy. Rozwiązanie takie ma za zadanie m.in. zagwarantować bezpieczeństwo pracownikó w. Przełożony musi wiedzieć, ilu pracowników przebywa w miejscu pracy, bowiem w przypadku konieczności ewakuacji, czy innych wypadków losowych ponosi za nich odpowiedzialność. Każdy pracownik w naszej firmie może bez problemów wyjść na przerwę. Czas jego nieobecności jest rejestrowany jako przerwa przysługująca mu w ciągu dnia, zgodnie z ogólnie panującymi przepisami. Chcemy równocześnie podkreślić, że nie zostały w firmie Carrefour stworzone żadne nowe wytyczne, aby wyjścia tego typu zgłaszać w miejscu oznaczonym czerwoną  kropką.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji przez dyrekcję regionalną, stwierdzamy, że opisana w Dzienniku Wschodnim sytuacja jest incydentalnym przypadkiem, który miał miejsce, w związku z wprowadzeniem nowego systemu i niezrozumieniem nowych zasad przez pracowników. Intencją firmy jest, aby nowy system uprościł i ułatwił pracę wszystkim pracownikom. Pracownicy sklepu, w którym była praktyka zgłaszania się „na kropce” zostali przeproszeni przez kierownictwo sklepu i otrzymali wyjaśnienie, że takie działanie było spowodowane niewłaściwym zrozumieniem i niewłaściwą interpretacją nowych zasad organizacji pracy sklepów. Podkreślamy, iż nie jest zamiarem firmy, aby w jakikolwiek sposób przyczyniać się do tego, aby nowe rozwiązania powodowały jakikolwiek dyskomfort pracowników. W związku z powyższym, dyrekcja podjęła decyzję o ponownym zakomunikowaniu i przeszkoleniu pracowników z zakresu wyżej omawianej problematyki.

Podsumowując pragniemy jednoznacznie stwierdzić, że:

 • Wspomniana czerwona kropka jest tylko i wyłącznie miejscem codziennych briefingów dyrektora/kierownika sklepu z pracownikami.
 • Informowanie przełożonego o opuszczeniu stanowiska pracy,  ma na celu ustanowienie zastępstwa a także zapewnienie bezpieczeństwa (w przypadku pożaru, ewakuacji pracowników, etc.). Pracownik w celu wyjścia na przerwę tylko informuje/zgłasza o tym przełożonemu. Nie musi prosić o zgodę.

Z uwagi na incydentalny charakter zdarzenia w sklepie w Lublinie, chcemy podkreślić raz jeszcze, że opisywane w artykule zdarzenia, nie stanowią absolutnie żadnej reguły w sklepach Carrefour, a panujące w firmie zasady nie mają na celu ograniczania swobód pracowniczych, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa i lepszej organizacji pracy.

Dyrekcja Carrefour Polska

Zobacz również