Carrefour Polska przyłącza się do akcji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji „Rowerem bezpiecznie do celu", która ma na celu popularyzację wśród rowerzystów zasad bezpiecznego poruszania się na drogach. Akcja we wszystkich  hipermarketach Carrefour rusza 20 kwietnia i potrwa do końca sezonu rowerowego.

Akcja „Rowerem bezpiecznie do celu" ma za zadanie rozpowszechnienie użytkowanie rowerów wyposażonych we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej jazdy. Carrefour przygotował specjalną ofertę, zawierającą szereg modeli rowerów, które posiadają obowiązkowe wyposażenie, określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tj: światło z przodu barwy białej lub żółtej oraz światło z tyłu barwy czerwonej (może być migające). Aby rower był bezpieczny niezbędne są także, sprawnie działające hamulce (co najmniej jeden), czerwone świtało odblaskowe umieszczone z tylu w kształcie innym niż trójkąt i oczywiście dzwonek.

O sposobie właściwego wyposażenia i oznakowania rowerów będą klientom przypominać plakaty, specjalne zawieszki na rowerach oraz komunikaty emitowane przez radiowęzeł.

Osoby, które posiadają rowery bez wyposażenia określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, przez powinny jak najszybciej zaopatrzyć się w  obowiązujące akcesoria rowerowe. Bezpieczeństwo rowerzystów zwiększają także dodatkowe elementy odblaskowe, które mają duży wpływ na widoczność rowerzysty na drodze. Nie zapominajmy o kasku rowerowym i ochraniaczach, zwłaszcza dla dzieci - mówi Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Stan techniczny roweru, a zwłaszcza wyposażenie w światła, ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowników. W czasie złej widoczności rower bez świateł ginie w ciemnościach. Pamiętajmy, że rowerzysta, którego kierowca samochodu nie dostrzeże w porę może zostać potrącony. Tego typu zdarzenia kończą się tragicznie przede wszystkim dla użytkowników roweru.

W 2008 roku rowerzyści uczestniczyli w 5 150 wypadkach drogowych, w których zginęło 444 osób, a obrażenia odniosło 4 427 osób. Wśród ofiar największą grupę stanowili sami rowerzyści - 433 zabitych oraz 4 444 rannych. W omawianym okresie rowerzyści przyczynili się do powstania 2 205 wypadków, zginęło w nich 231 osób,  2 048 osób doznało obrażeń ciała. Kierujący rowerem najczęściej powodują wypadki od maja do października, co wynika z warunków pogodowych umożliwiających  poruszanie się po drogach rowerem. Dlatego też rozpoczynamy naszą akcję z wyprzedzeniem, umożliwiając w ten sposób rowerzystom zakup bezpiecznego roweru lub wyposażenie w światła starego w oświetlenie i inne elementy zwiększające jego widoczność na drodze.

Współpraca z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wpisuje się w realizowaną przez Carrefour strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada podejmowanie społecznie ważnych inicjatyw, czy też pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Sieć jest jedyną z nielicznych firm z branży wielkiej dystrybucji w Polsce, która odpowiedziała na apel Policji do producentów i sprzedawców rowerów i przyłączyła się do Koalicji na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Zobacz również