151 myjek wysokociśnieniowych i tyle samo osuszaczy trafiło do rodzin poszkodowanych w tegorocznej powodzi, w sumie 302 urządzenia do usuwania skutków powodzi. Dzięki natychmiastowej reakcji Carrefour Polska i Międzynarodowej Fundacji Carrefour Caritas Polska otrzymała 160 000 EUR na zakup sprzętu.

 

Specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków powodzi trafił do rodzin poszkodowanych
w wyniku powodzi na terenie 15 diecezji. Przekazanie sprzętu dla powodzian było koordynowane przez Caritas diecezjalne we współpracy z parafiami. Dyrektorzy Carrefour byli obecni podczas przekazywania sprzętu dla powodzian.

Caritas dziękuję firmie Carrefour za natychmiastową reakcję i solidarność z poszkodowanymi przez tegoroczną powódź. Tylko takie działanie pozwala na zapewnienie efektywnej pomocy osobom w potrzebie. Skala zniszczeń tegorocznej powodzi jest niewyobrażalna. Sprzęt zakupiony dzięki hojności Grupy Carrefour jest bardzo wydajny i korzystają z niego setki rodzin
 
– powiedział Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Carrefour już od 2007 r. współpracuje z Caritas Polska w ramach programu „Skrzydła”. Bardzo dobrze układająca się współpraca, dzięki której najuboższe dzieci od 3 lat otrzymują pomoc materialną w zakresie przygotowania wyprawek szkolnych, wypoczynku wakacyjnego oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych, zaowocowała podjęciem decyzji o wspólnym zaangażowaniu Carrefour Polska i Caritas w akcję niesienia pomocy powodzianom.

 

Dodatkowe informacje:

Maria Cieślikowska, Carrefour Polska, tel.: 22 517 23 21, e-mail: maria_cieslikowska@carrefour.com

Tomasz Pietrzyk, Ciszewski Public Relations, tel.: 22 563 32 21, e-mail: tomasz_pietrzyk@carrefour.com

Zobacz również