Wiara w własne możliwości, odwaga w dążeniu do celu - to cenne umiejętności współczesnego człowieka. Dzięki pomocy Carrefour, dzieci objęte programem Skrzydła uczą się tych umiejętności i zarazem realizują swoje marzenia.

Współpraca Caritas Polska i Carrefour w ramach programu Skrzydła zapewnia 30 uczniom ze Szkoły Podstawowej w Modrzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu oraz Szkoły Podstawowej nr 60 w Poznaniu lepszy start w życiu. Dzieci objęte są opieką hipermarketów Carrefour w Poznaniu, które realizują ogólnopolski program wyrównywania szans dzieci z ubogich rodzin „Skrzydła z Carrefour".

W związku z powrotem dzieci do szkoły, Carrefour Franowo, Panorama oraz Pestka zafundowały swoim podopiecznym wyprawki szkolne - m.in. tornistry, kredki, długopisy, zeszyty, by dzieci mogły jak najlepiej rozpocząć nowy rok szkolny. Poznańskie hipermarkety zorganizują również wspólną wycieczkę do zoo, której celem będzie integracja uczestników programu i dyrekcji sklepów.

Latem, w  ramach programu Skrzydła uczniowie wyjechali do Sosnówki w Karkonoszach oraz do Stawisk koło Kościerzyny na wakacje, które na długo pozostaną w ich pamięci. Wycieczki do Trójmiasta, zwiedzanie skansenu „Parowozownia" w Kościerzynie oraz warsztaty teatralne to atrakcje, które czekały na uczniów w czasie letniego wypoczynku w Stawiskach. Natomiast program kolonii w Sosnówce obejmował zdobycie Śnieżki, zwiedzanie Szklarskiej Poręby i Karpacza.

- Chcieliśmy, aby dzieci mogły spędzić wypoczynek wakacyjny tak jak ich rówieśnicy, których rodzin nie dotyka kryzys. Jest to pośrednio pomoc dla całego społeczeństwa, gdyż naszym celem jest zapobieganie marginalizacji osób ubogich. Ubóstwo zabiera radość dzieciństwa tysiącom dzieci w Polsce.  - mówi Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Carrefour wspomaga dzieci również w trakcie roku szkolnego. Pomoc materialna pod postacią wyprawek szkolnych, paczek mikołajkowych czy prezentów z okazji Dnia Dziecka ma za zadanie umożliwić dzieciom rozwój osobisty poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych. W tym roku podopieczni programu „Skrzydła" mieli też możliwość uczestniczenia 1 czerwca w festynie rodzinnym w Poznaniu, który zgromadził kilka tysięcy uczestników. Przyniósł on dzieciom wiele radości i niespodzianek, gdyż mogły wygrać w loterii fantowej jedną z 2000 niespodzianek ufundowanych przez dyrektora hipermarketu Carrefour Franowo.

Carrefour jest firmą  odpowiedzialną społecznie i nasze działania nie ograniczają się jedynie do działalności biznesowej - chcemy zrastać się z lokalną społecznością, wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Dlatego angażujemy się w rozmaite lokalne działania społeczne, tak by nieść pomoc najbardziej potrzebującym. A wszyscy wiemy, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja, dlatego poprzez program „Skrzydła" chcemy zapewnić dzieciom z Poznania dobry start w życiu" - mówi Patrick Tota, dyrektor regionalny  Carrefour.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, których rodziców nie stać na zakup odzieży, podręczników szkolnych czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej potrzeby - wyżywienia. Konsekwencją braków materialnych jest faktyczna nierówność dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji. Z myślą o wyrównaniu szans edukacyjnych i zmniejszeniu olbrzymiej przepaści dzielącej dzieci z rodzin ubogich od tych lepiej sytuowanych, Caritas Polska rozpoczęła realizację programu „Skrzydła".

 

Program „Skrzydła z Carrefour"

„Skrzydła" to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Grupa Carrefour już 2 rok wspiera najuboższe dzieci w kraju. Współpraca Carrefour Polska z Caritas Polska w ramach programu „Skrzydła z Carrefour" rozpoczęła się 10 maja 2007 roku podpisaniem umowy, w wyniku której firma przekazała kwotę 108 500 euro na pomoc dla 200 uczniów Szkół Podstawowych z całej Polski. W styczniu 2008 roku Carrefour przekazał 405 000 euro na całoroczne wsparcie dzieci w ramach programu ‘Skrzydła". Kontynuacja ubiegłorocznej pomocy stanowi dowód na wzmocnienie zaangażowania Carrefour w działalność prospołeczną w Polsce.

W 2008 roku w realizację programu „Skrzydła" zaangażowani są dyrektorzy 75 hipermarketów Carrefour, dzięki czemu łącznie 750 dzieci na terenie całej Polski będzie otrzymywało przez 10 miesięcy wsparcie pod postacią pakietu „Skrzydła na co dzień" (dożywiania w szkołach, zakup odzieży i wyprawek szkolnych) oraz pakietu „Skrzydła na przyszłość" (opłacania korepetycji, dojazdu do szkoły oraz wycieczek i dodatkowych zajęć). Ponadto Carrefour funduje dzieciom letni wypoczynek.

Informacje o Carrefour Polska

Firma Carrefour jest obecna w Polsce już od ponad 10 lat  Pierwszy sklep został otwarty w Łodzi w 1447 r. Obecnie Carrefour Polska posiada 80 hipermarketów i 270 supermarketów oraz 40 stacji benzynowych. Spółka zatrudnia 27 tys. pracowników. Carrefour Polska należy w 100-procentach do francuskiej grupy Carrefour, która jest numerem 1 dużej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Grupa Carrefour zatrudnia 440 tys. pracowników i ma ponad 15 tys. sklepów w 30 krajach na całym świecie.

Zobacz również