Stanowisko Carrefour Polska w sprawie współpracy z Telewizją Polską

Carrefour Polska nie zmienia swojego stanowiska i nadal będzie zamieszczać swoje reklamy w Telewizji Polskiej.

Pragniemy zaznaczyć, że zarówno stanowisko Carrefour Polska, jak i Grupy Carrefour we Francji, są zbieżne i dotyczą błędnie wyświetlonej zautomatyzowanej kampanii reklamowej, na którą zareagowaliśmy natychmiast wstrzymując ją oraz wdrażając silniejsze wykluczenia dla tego rodzaju automatycznych kampanii, dot. m.in. tematów związanych z dyskryminacją, seksem czy przemocą. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, aby nie zamieszczać naszych reklam przy treściach, które nie odzwierciedlają wartości tolerancji, szacunku do innych osób czy szacunku do różnorodności. Będziemy zwracać na te elementy szczególną uwagę podczas kolejnych kampanii.

Carrefour Polska to firma, która przestrzega najwyższych standardów w zakresie poszanowania różnorodności swoich klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Zobacz również