„STOP Marnotrawstwu”, realizowana od stycznia 2013 roku międzynarodowa inicjatywa Grupy Carrefour, której celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów Carrefour, już w pierwszym roku przyniosła wymierne korzyści i innowacyjne rozwiązania.  

W ramach inicjatywy „STOP Marnotrawstwu”, Carrefour Polska podjął działania w siedmiu obszarach: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, edukowanie klientów za pośrednictwem działań marketingowych, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii.

Inicjatywy podjęte w ramach realizacji programu „STOP Marnotrawstwu” to przede wszystkim działania operacyjne, których celem jest ograniczanie kosztów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących o przewadze konkurencyjnej firmy. „STOP Marnotrawstwu” to też działania edukacyjne kierowane do pracowników, klientów i dostawców sieci.

Dzięki „STOP Marnotrawstwu” w Carrefour Polska wprowadzono innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak Free Cooling System, czyli wykorzystanie niskich temperatur wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie, czy wykorzystanie CO2 w charakterze czynnika chłodniczego, co pozwoliło na zredukowanie zużycia energii o 25%. Optymalizacji poddano też operacje logistyczne, wdrażając Transport Management System, który pozwolił na poprawę jakości i efektywności planowania oraz przełożył się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, pozwalając na optymalizację trasy transportu poprzez redukcję ilości pojazdów i pokonywanych przez nie kilometrów. Zrealizowano też projekt Backhouling & Fronthouling, polegający na eliminowaniu pustych przebiegów poprzez odpowiednie zarządzanie przeładunkami.

W ramach działań edukacyjnych stworzono kierowany do pracowników program „Jestem EKO”, którego celem było pokazanie, że drobne zmiany postawy pozwalają przeciwdziałać marnowaniu. Dostawcom zaproponowano skorzystanie z aplikacji „Autodiagnostyk”, będącej narzędziem do samooceny przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaś z myślą o klientach przygotowano edukacyjny program „Odpowiedzialnie każdego dnia!” – jest to internetowa baza wiedzy, gdzie zamieszczane są porady dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialnego postępowania z odpadami domowymi.

STOP Marnotrawstwu to inicjatywa, która przełożyła się na wymierne korzyści dla Carrefour Polska dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. W Carrefour postrzegamy CSR kompleksowo, dlatego wdrażamy takie działania, które dotyczą wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę dotychczasowe satysfakcjonujące rezultaty, planujemy kontynuację działań w roku 2014.” – powiedział Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i 2 największym detalistą na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce ponad 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 centrów handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

Załączniki komunikatu

Carrefour korporacyjny - kawadrat
[ 73.8 kB ]

Zobacz również