Powodzeniem zakończyła się pierwsza edycja projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzonego przez Fundację Carrefour i Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". W całej Polsce 150 niepełnosprawnych osób zostało przeszkolonych do pracy w ochronie środowiska, z czego 44 już znalazły pracę, a planowane jest zatrudnienie kolejnych.

Akcja od początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W spotkaniach rekrutacyjnych, które odbyły się w dziewięciu miastach Polski (Płocku, Siedlcach, Inowrocławiu, Puławach, Tomaszowie Mazowieckim, Żyrardowie, Mińsku Mazowieckim, Końskich i w Warszawie) wzięło udział blisko ćwierć tysiąca osób. Aż 150 z nich zostało przeszkolonych w podwarszawskich Otrębusach. Pięciodniowe szkolenie obejmowało zarówno zajęcia z zakresu psychologii, wzbudzające m. in. motywację i uczące pracy w grupie, podstawy prawa pracy, jak i zajęcia praktyczne. Uczestnikom przekazano też teoretyczną, i praktyczną (na terenie sortowni w Warszawie), wiedzę z zakresu zbierania i segregowania surowców wtórnych oraz ochrony środowiska.

   
   

Szacuje się, że bezpośrednio dzięki projektowi pracę znajdzie nawet 75 osób niepełnosprawnych. Część z nich została już zatrudniona jako pracownicy ochrony środowiska, pracownicy gospodarczy, a także portier i przedstawiciel handlowy.

- Nie tylko pieniądze, ale i ludzie stanowią ważny kapitał przedsiębiorstwa. Dlatego inwestowanie i aktywizowanie każdej wykluczonej grupy społecznej powinno być obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych firm - powiedział Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska. - Cieszymy się, że dzięki grantowi Fundacji Carrefour możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ich sukces jest także sukcesem Carrefour Polska i idealnie wpisuje się w naszą strategię odpowiedzialnego biznesu.

Głównym zadaniem projektu jest przełamanie funkcjonujących stereotypów o nieprzydatności osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w życiu zawodowym. Na ten cel, w 2012 roku, Fundacja Carrefour przekazała Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" 147 tys. euro.

- Program aktywizacji osób niepełnosprawnych został przygotowany z zadaniem pokonywania barier związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska - mówi Elżbieta Gołębiewska, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". - Dodatkowo projekt zaplanowano tak, aby podnosił także świadomość ekologiczną z zakresu selektywnej zbiórki odpadów pracowników Carrefour.

Projekt jest elementem polityki społecznego zaangażowania firmy Carrefour, która od wielu lat działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Carrefour czyni to między innymi wspierając wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na niesienie pomocy osobom wykluczonym zawodowo oferując zatrudnienie w swoich sklepach. W sumie dzięki współpracy z EKON oraz na własnych etatach Carrefour Polska zatrudnia 747 osób niepełnosprawnych (dane z 31 grudnia 2011 r.).

 

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe Carrefour Polska:
Jerzy Nowak, tel.: 22 563 32 21, e-mail: jerzy_nowak@carrefour.com
Michał Wierzbicki, tel.: 22 437 54 14, e-mail: michal_wierzbicki@carrefour.com

Zobacz również