750 dzieci wspieranych przez Grupę Carrefour w ramach programu Caritas Skrzydła wypoczywało na wakacjach w ośrodkach w całej Polsce. Carrefour sfinansował wakacje dla dzieci i młodzieży, które wywodzą się z rodzin najuboższych. Dla wielu dzieci były to pierwsze wakacje spędzone poza domem. Dzieci miały zapewniony ciekawy program oraz opiekę specjalistów.

W czasie wakacji dzieci objęte programem „Skrzydła z Carrefour" wyjechały na letnie kolonie w góry i nad morze. W programie kolonii przewidziano m.in. piesze górskie lub nadmorskie wycieczki mające na celu zapoznanie dzieci z okolicą w której się znajdują oraz autokarowe wycieczki, podczas których zapoznawały się z lokalną historią i kulturą. Dla dzieci zorganizowano także różne zajęcia sportowe, naukę pływania i warsztaty literackie. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez wyszkoloną kadrę nauczycieli i profesjonalnych instruktor& oacute;w. Podczas wyjazdu dzieci miały szansę rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, pasje i zainteresowania oraz zintegrować się z rówieśnikami.

Grupa Carrefour już 2 rok wspiera najuboższe dzieci w kraju. Dzieci otrzymują wsparcie finansowe w ramach Programu Skrzydła przez cały rok szkolny i wypoczynek letni. Program „Skrzydła" jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia. Celem programu, oprócz pomocy materialnej i finansowej, jest zniwelowanie różnic ekonomicznych, a także wyrównanie szans edukacyjnych.

Dzieci korzystające z pomocy, pochodzą zazwyczaj z wielodzietnych, często dysfunkcyjnych rodzin, na co dzień zmagających się z trudami dnia powszedniego. Dzieci, którymi opiekują się m.in. dyrektorzy z Wrocławia czy Bydgoszczy mieszkają w miejscowościach na terenie  dawnych „pegeerów", gdzie w chwili obecnej istnieje znaczny stopień bezrobocia. Rodziny bardzo często są w trudnej sytuacji finansowej i materialnej, nie mogą zapewnić swoim dzieciom optymalnych warunków i potrzeb. Przykładowo, rodziny spod Wrocławia do dziś borykają się z problemami tragicznej powodzi w 1447 roku.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, których rodziców nie stać na zakup odzieży, podręczników szkolnych czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej potrzeby - wyżywienia. Konsekwencją braków materialnych jest faktyczna nierówność dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji. Z myślą o wyrównaniu szans i zmniejszeniu olbrzymiej przepaści dzielącej dzieci z rodzin ubogich od tych lepiej usytuowanych, Caritas Polska rozpoczęła realizację programu „Skrzydła".

W ramach programu, w ciągu roku szkolnego Carrefour funduje 750 dzieciom stypendia, które pozwalają na zapewnienie wielu podstawowych potrzeb dzieci: zakup odzieży, obuwia, podręczników, biletów dojazdowych na dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Dzięki temu dzieci stają się bardziej pewne, odważne w wypowiadaniu swoich opinii, śmielsze w kontaktach z rówieśnikami.

Oprócz całorocznej, stałej pomocy dyrektorzy sklepów podejmują indywidualne działania o zasięgu lokalnym wybiegające poza podstawowy zakres programu „Skrzydła". W czerwcu z okazji Dnia Dziecka, dyrektorzy hipermarketów Carrefour przekazali podopiecznym specjalne paczki, w których znajdowały się słodycze oraz zabawki. We wrześniu planowane jest przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci, by wzorem ubiegłego roku, podopieczni Skrzydeł mogli bez przeszkód przygotować się do nowego roku szkolnego.  Niektóre sklepy podejmują dodatkowe inicjatywy, poza programem „Skrzydła z Carrefour" jak zbiórka pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku samochodowym chłopca, który wymaga długiej rehabilitacji, która została zrealizowana przez pracowników Carrefour w Szczecinie.

Współpraca Carrefour Polska z Caritas Polska w ramach programu „Skrzydła z Carrefour" rozpoczęła się 10 maja 2007 roku podpisaniem umowy, w wyniku której firma przekazała kwotę 108 500 euro na pomoc dla 200 uczniów Szkół Podstawowych z całej Polski.

W styczniu 2008 roku Carrefour przekazał 405 000 euro na całoroczne wsparcie dzieci w ramach programu ‘Skrzydła". Jest to kontynuacja ubiegłorocznej pomocy, a tym samym dowód na wzmocnienie zaangażowania Carrefour w działalność prospołeczną w Polsce.

W bieżącym roku realizację programu „Skrzydła" wspierają dyrektorzy 75 hipermarketów Carrefour - każdy z nich wraz z lokalnym koordynatorem z Caritas Polska opiekuje się kilkorgiem uczniów ze swojego miasta, dzięki czemu łącznie 750 dzieci otrzymuje przez 10 miesięcy wsparcie pod postacią dożywiania w szkołach, odzieży i wyprawek szkolnych (pakiet Skrzydła na co dzień), a także opłacania korepetycji, dojazdu do szkoły oraz wycieczek i dodatkowych zajęć (pakiet Skrzydła na przyszłość).

Zobacz również