Carrefour Polska odnotował w ostatnich miesiącach wzrost obrotów i udziałów w rynku. Dzięki zmianie strategii handlowo-marketingowej Carrefour prognozuje dynamikę wzrostu obrotów w następnych kwartałach.

 

W 2004 roku, mimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej i spadku koniunktury na rynku, Carrefour Polska zanotował całkowite obroty w wysokości 8,144 mld zł, co stanowi
wzrost o 2,8%.
W czwartym kwartale 2004 roku obroty Carrefour wzrosły o 6,7% i wyniosły 2,608 mld złotych.

 

Wyniki w pierwszej połowie 2010 r. Carrefour Polska także są bardzo optymistyczne. Firma wykazała się wysoką dynamiką sprzedaży, która wzrosła o 6,2%, a obroty wyniosły 2,171 mld PLN.

 

„W drugiej połowie 2004 r. i w pierwszym kwartale 2010 r. Carrefour Polska podjął szereg przedsięwzięć, których głównym celem było wzmocnienie pozycji rynkowej sieci oraz poprawa wyników finansowych. Wprowadzenie zarządzania multiformatowego, pozyskanie nowego asortymentu produktów o bardzo niskich cenach czy wprowadzenie nowej koncepcji promocji, wspólnej dla super i hipermarketów, miały znaczący wpływ na wzrost obrotów i wypracowanie pozytywnych wyników firmy. Wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. potwierdzają, że Carrefour jest na drodze wzrostu, a jego sytuacja w Polsce jest solidna i stabilna” – powiedział Jean Anthonie, prezes Carrefour Polska.

 

Firma powiększyła udział w rynku oraz zwiększyła powierzchnię sprzedaży, otwierając nowe hipermarkety w Kłodzku, Jastrzębiu, Oświęcimiu oraz Nowym Sączu, a także supermarkety oraz osiedlowe sklepy franczyzowe. Aktualnie w Polsce pod marką Carrefour działają 82 hipermarkety, 202 supermarkety oraz 40 sklepów franczyzowych Carrefour express. Do końca 2010 r. Carrefour planuje otworzyć kolejnych 40 sklepów franczyzowych oraz co najmniej jeden hipermarket.

 

Dodatkowe informacje:

Maria Cieślikowska, Carrefour Polska, tel.: 22 517 23 21, e-mail: maria_cieslikowska@carrefour.com

Tomasz Pietrzyk, Ciszewski Public Relations, tel.: 22 563 32 21, e-mail: tomasz_pietrzyk@carrefour.com

Zobacz również